*کتاب حماسه حسینی تألیف مرتضی مطهری فصلی دارد بنام:*…

*کتاب حماسه حسینی تألیف مرتضی مطهری فصلی دارد بنام:*
*تحریفات عاشورا*.
این فصل حدود 70 صفحه است در این فصل شهید مطهری دروغهائی را که برای روز عاشورا ساخته اند و یا موضوعاتی را که وارونه جلوه میدهند برشمرده است.
*از جمله دروغها این است که در روز عاشورا کسی تشنه نبوده حتی در صبح عاشورا امام حسین و دو نفر از یارانش با آب غسل کرده اند.*
*امام حسین دختری بنام رقیه نداشته است*.
*عروسی حضرت قاسم دروغ و غیر معقول است.*
*امام حسین همسری بنام لیلا (مادر علی اکبر) نداشته است.*
*حضرت ابوالفضل در روز عاشورا در کوران جنگ کشته شده و قصه مَشکِ آب و قطع دست او در روز تاسوعا دروغ است.*
*و…*
آنطور که آقای مطهری نوشته است اولین *کتاب دروغ و بدون سند را در اوایل دوره ی صفویه شخصی بنام ملّا حسین کاشفی تحت عنوان “روضه الشهدا” از خود جعل و منتشر کرده است….*
اگر مداحان فصل تحریفات عاشورا از کتاب حماسه حسینی را بخوانند ,هیچ موضوعی برای گریاندنِ مردم در دست نخواهند داشت و دکّان دین فروشی آنها تخته میشود.