لینک گروههای ❌#تبادل_تجربیات_معلمان 🔴🔴🔴 از پایه پیش…

لینک گروههای
❌#تبادل_تجربیات_معلمان

🔴🔴🔴 از پایه پیش دبستانی و چندپایه تا دوازدهم متوسطه🔴🔴🔴
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #چند_پایه 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDk0aeOhPPAAYnF9OKA
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #پیش_دبستانی 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDk3OZltMFD4RoUV4SA
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈تبادل تجربیات معلمان کلاس #اول 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkA1syjFVZVOaJwNKg
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈تبادل تجربیات معلمان کلاس #دوم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDj7vYuzcjrk3pt1Vpw
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈تبادل تجربیات معلمان کلاس #سوم 👇👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkK9LUXzAK8Iw7iGNQ
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈تبادل تجربیات معلمان کلاس #چهارم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkHfY8d0gtBx9JDtmQ
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈تبادل تجربیات معلمان کلاس #پنجم👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkMkSSydTxuT4CV8Tg
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈تبادل تجربیات معلمان کلاس #ششم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkOGxf9oxVBFxzNzjw
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #هفتم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkHAEbwqfCXXIoY_2g
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #هشتم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDlMpHgOsqFfO_5HjGg
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #نهم👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkh-2mhgHMyKV22OKQ
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #دهم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDlNs0y8KKJPd9WsAew
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👈گروه تبادل تجربیات معلمان #یازدهم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDkjZSSV4OF38sKkICA
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

👇 گروه تبادل تجربیات معلمان #دوازدهم 👇
https://t.me/joinchat/BiHlDlZ65n4R1OibYTNG4w
🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝

مدیر گروهها: أمین مدهوش
@groups_instruction_madhoush

@aminmadhoush52
📲 09190700752

———————————————-

خانم حسینی جان میشه لطفا لینک یه گروه سوم خوب رو بدید.ممنونم

———————————————-

بنده اطلاعی از گروه های خوب دوره اول ندارم