فقر ،چیزی را “نداشتن” است ولی آن چیز پول نیست طلاو غذا…

فقر ،چیزی را “نداشتن” است ولی آن چیز پول نیست طلاو غذا نیست…
فقر،گرسنگی نیست فقر همان‌گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفته کتابفروشی می نشیند…

👤صمد بهرنگی

امروز سالروزِ درگذشتِ «صمد بهرنگی» نویسنده‌ای ناب، معلمی دلسوز و متعهد و مبارزِ راهِ آزادی و برابری است. روزی که رودِ اَرَس عمو صمد را از بچه‌ها دزدید!
تنها بیست‌ونه سال زیست اما چنان مفید و تاثیرگذار که امروز نام و یادش هم‌چنان زنده و ماناست…

روحش شاد و یادش گرامی🥀

@Aalijnab