سلام ظهرتون بخیر همکاران عزیز این فرمول درسته؟؟اخه هر عدد…

سلام ظهرتون بخیر همکاران عزیز این فرمول درسته؟؟اخه هر عدد تقسیم بر ۱ ک میشه خودش
💢💢 فرمول محاسبه

اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول های زیر استفاده می‏ شود:

1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج – بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج
1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد – بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد
مثال:
از عدد 45تا 158چند عدد زوج و چند عدد فرد وجود دارد؟

57= 1 + 2 ÷ (46 – 158 ) = تعداد اعداد زوج
57 = 1 + 2 ÷ ( 45 – 157 )= تعداد اعداد فرد

🈴🈴🈴

———————————————-

سلام . بله درستند چون بازه ای که محاسبه می کنید شامل هر دو دسته اعداد زوج و فرد میشه برای همین اول نصف می کنیم بعد + ۱ میشه چون تعداد یکی بیشتر از فواصل هست