راهنمای تنظیم برنامه هفتگی وضعیت زرد

راهنمای تنظیم برنامه هفتگی وضعیت زرد

———————————————-

خدا به هممون رحم کنه . این چه عذابی بود 😢

———————————————-

همچین برنامه ریزی کردند که همه کرونا بگیرن

زنگ تفریح ها ک قبلا ۱۰ دقیقه بود