اگر میخواهی قلب فردی را از راه دور بدست بیاوری این دعا را…

اگر میخواهی قلب فردی را از راه دور بدست بیاوری این دعا را به نیت آن فرد بخوان کمتر از سه روز مطیع و عاشقت شود و خودش را به شما میرساند

دریافت دعا 👇👇👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAAEupBgU2osTzcYN8-A