ولی میگن عاشورا فرداست

ولی میگن عاشورا فرداست

———————————————-

سلام فردا عاشوراست

———————————————-

امروز تاسوعا بود فردا عاشورا

———————————————-

پس تقویم گوشی من اشتباهه

———————————————-

بله امروز نهم بوده فردا دهم هست

———————————————-

الان تقویم گوشی شما درسته؟

———————————————-

نه شهریور ده محرم

———————————————-

بله منم منظورم محرم بود