فکر کنم هردوش درست باشه و هردو بزرگوار از دو منظر متفاوت…

فکر کنم هردوش درست باشه و هردو بزرگوار از دو منظر متفاوت موضوع رو بررسی کردن.نظرم درسته؟؟

———————————————-

سلام
اینجا دو فرضیه مجزا را بررسی میکنه

———————————————-

سلام ممنونم خانم حسینی عزیز…خودمم حدس زدم..فقط یه سوال دیگه اگه من واسه دانش اموزام دو تاشو توضیح بدم گیج میشن؟؟

———————————————-

نه باید دوتا آزمایش انجام بدهند من این مسائل را در گروه چندسال پیش در جلسه ای آنلاین توضیح دادم👇

———————————————-

من تازه عضو گروه شدم ی سال نمیشع متاسفانه