?برنامه هفتگی کرونایی ?مزین به شعار سال رهبر معظم ?آرم…

?برنامه هفتگی کرونایی

?مزین به شعار سال رهبر معظم
?آرم برنامه شاد
?کرونا را شکست می دهیم

?مناسب برای پوشه پروژه مهر
?مناسب برای معلمان و مدارس
?مناسب برای اولیا

?در دو طرح پسرانه و دخترانه

?فرمت عکس و قابل پرینت
?فرمت قابل ویرایش
?امکان پرینت و ارسال به تعداد دانش آموزان و متناسب با طرح مدرسه

?سفارش شخصی سازی

?جهت دریافت فایل قابل پرینت یا ویرایش در پی وی پیام دهید