چگونه نه گفتن را بیاموزیم؟ کمک کردن به دیگران در صورتی…

چگونه نه گفتن را بیاموزیم؟

کمک کردن به دیگران در صورتی خوب است که به کارها و برنامه های خود، پیش و بیش از کمک به دیگران توجه کنیم . امور شخصی ومراقبت از خود بهترین بهانه برای نه گفتن میتواند باشد. تصور کنید که از شما درخواستی برای حل یک مشکل در مدت زمانی کوتاه می شود ، در این اوقات انجام این درخواست ها دو تا سه ساعت از وقت شما را اشغال می کنند. در چنین وضعیتی شما متوجه عقب افتادن بسیاری از امور روزانه تان می شوید ، در حالی که با یک «نه» ساده کمک به حل مشکل را به زمانی دیگر موکول کنید.

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜
کانال تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان