جزوه #قافیه_ردیف و #قالب_های شعر ? کانال پایه…

Download

جزوه #قافیه_ردیف و
#قالب_های شعر

? کانال پایه ششم??https://t.me/shasomiyha123

معلمان و والدین عزیز به ما بپیوندید?