برچه اساسی به کسر ۱/۲کسر طلایی گفته میشود؟

برچه اساسی به کسر ۱/۲کسر طلایی گفته میشود؟

———————————————-

چون مدال طلا گرفته?

———————————————-

چون مخرجش راحت تبدیل به عدد اعشاری می شود .

———————————————-

چون مخرجش راحت تبدیل به عدد اعشاری می شود .

———————————————-

ممنون .فقط ۱/۵ امراحت به اعشار تبدیل میشه

———————————————-

فکر می کنم به این دلیل بهش میگن کسر طلایی چون مقایسه کسرها با این روش سریعتر و راحت تر انجام میشه

———————————————-

در تبدیل کسر به عدد اعشاری به عددهای ( ،….۲,۴,۵,۸,۲۵،۱۲۵ ) که در مخرج قرار می گیرد و حاصل ضرب آنها اعداد اعشاری می شود اعداد طلایی گفته می شود مثل 2/8

———————————————-

احتمالا به خاطراینم می‌تونه باشه که اگراعدادرونصف کنیم درنهایت به این کسرمیرسیم.

———————————————-

البته اعدادفرد

———————————————-

بالا گفتم خانم سعیدی مهر.اعداد طلایی

———————————————-

سلام وشبتون بخیر
پاسخ هایی که همکاران گرامی فرمودندهمه بنوعی صحیح هستند ولی علت اصلی که به کسر یک دوم کسرطلایی وبه عبارت بهتر (نیم طلایی) گفته میشه اینه که خیلی ازکسرهارومیتونیم باتوجه به کسریک دوم باهمدیگه مقایسه کنیم.

بطورمثال وقتی بخواهیم دوکسر پنج نهم و کسرهشت هفدهم رومقایسه کنیم براحتی میتونیم ازنیم طلایی استفاده کنیم بدین صورت که میگیم کسرپنج نهم ازنیم بیشتره( اگه صورت ۴ونیم بود برابربانیم میشد)ولی کسرهشت هفدهم ازنیم کمتره( اگه صورتش هشت ونیم بودبرابربانیم میشد). پس درنتیجه کسرپنج نهم ازکسرهشت هفدهم بزرگتره.
البته این نکته رواززبان استاد عالمیان بیان میکنم
شادوتندرست باشید

———————————————-

سلام ممنونم از توضیحات تون ،بله مبحث مقایسه کردن با 1/2هم جز کسرهای طلایی میشه که الان شما به خاطرم آوردید که من این قسمت را فراموش کرده بودم و گرنه این مبحث را هم مطالعه کرده بودم ،ممنونم که شما یاد آوری کردید .

———————————————-

1091242663_328842

———————————————-

ممنون?