? دوره ی ضمن خدمت “ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی…

? دوره ی ضمن خدمت
“ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری‌های تنفسی حاد”

با کد 99506765
به مدت 6 ساعت

مهلت ثبت‌نام: تا ۲ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ آزمون: ۵ شهریور ۱۳۹۹

بر روی سامانه ltms #برای_کلیه_همکاران بە صورت #رایگان فعال شده است. لطفاً جهت ثبت‌نام به سایت ltms مراجعه نمایید.

با توجە بە پر شدن کلاسها، همکاران سریعاً ثبت نام نمایند.

╭─┅═ঊঈ?ঊঈ═┅─╮
╰─┅═ঊঈ?ঊঈ═┅─╯