نمونه برنامه پیشنهادی درسی وضعیت سفید زرد قرمز پایه چهارم…

Download

نمونه برنامه پیشنهادی درسی وضعیت سفید زرد قرمز

پایه چهارم ….پنجم ….ششم

———————————————-

سلام.
این برنامه برای وضعیت زرد فکر کنم درست نوشته نشده.
چون در زرد، حداقل هر دانش آموز ۲ یا ۳ روز باید حضوری مدرسه بره و اگر کلاس را نصف کنیم و به صورت زوج و فرد باشه. باید ۴ روز آموزش حضوری باشه.