سلام خانم حسینی جان خدا قوت .کلاس های تولید محتوا را…

سلام خانم حسینی جان خدا قوت .کلاس های تولید محتوا را خودتان خصوصی شرکت کرده اید یا از طرف آ.پ بوده.

———————————————-

سلام . چه تولید محتوایی!
آموزش و پرورش که برای ما دوره تولید محتوا نگذاشته این چند وقت هم خودم شرکت کردم

———————————————-

سلام بازم به افتخار آموزش و پرورش زاهدان ما ??????

———————————————-

1091242663_328651

———————————————-

1091242663_328653