راستش از الان کسب اجازه کنم میخام اون سری های قبلی رو…

راستش از الان کسب اجازه کنم میخام اون سری های قبلی رو جزوه کنم به صورت تایپی اجازه میفرمایید استاد گرامی؟؟

———————————————-

جزوه خیر ببخشین

———————————————-

البته با ذکر منبع ?

———————————————-

بازم نه معذرت میخواهم

———————————————-

خواهش میکنم
بنده معذرت میخام
شاید منم جای شما بود م همین نظر شما رو داشتم???

———————————————-

در این گروه ۵ ساله من فایل هایی می فرستم که با رضایت خودم ارسال می کنم ولی این خواسته حداقل چیزی هست که من انتظار دارم که درسنامه یا نکاتی را که روی تخته ها می نویسم اگر قرار بر تایپ باشه توسط خودم ساخته ومنتشر بشه و این اجازه گرفتن هم دقت داشته باشین یکی از شرایط قوانین گروهه

———————————————-

بله کاملا درست میفرمایید

———————————————-

زکات علمت قبول عزیز دل

———————————————-

1091242663_328654