احساس میکنم اصلا روحیه م به پسرا نمیخوره?

احساس میکنم اصلا روحیه م به پسرا نمیخوره?

———————————————-

خودتون رو آماده کنید که اذیت نشید

منو امسال برگرداندن دخترانه، گفتن زیادی آرومی ??

———————————————-

اگه واقعا نمیتونید بهتره اصلا قبول نکنید مخصوصا امسال که تدریس مجازیه زیاد تو گروهها فعالیت ندارن‌
در مجازی خیلیا از انجام تکالیف خودداری میکنن و …..