???حتما این کلیپ رو ببینید و منتشر کنید ?موقع ضدعفونی…

???حتما این کلیپ رو ببینید و منتشر کنید

?موقع ضدعفونی گوشی حتما حواستون رو جمع کنید

کانال جامع خمین
@khomeinnews1