?حرف زدن ۱۰ برابر بیش از تنفس، ویروس کرونا را منتشر…

?حرف زدن ۱۰ برابر بیش از تنفس، ویروس کرونا را منتشر می‌کند

پیش‌بین،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول:
?اگر هر تنفس معمولی بتواند ۲۰ واحد ویروس منتشر کند، حرف زدن ۲۰۰ واحد ویروس را منتشر می‌کند و سرفه و عطسه نیز به همین میزان ویروس را منتشر می‌کنند بنابراین بیماری که به قرنطینگی خانگی می‌رود، نباید زیاد صحبت کند./ایسنا

@etllaat

#اطلاعات_عمومی_فرهنگیان