سلام .وقت بخیر .عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم .میشه شکل…

سلام .وقت بخیر .عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم .میشه شکل ومحور برای انواع حالت های کسر برای تمام عملیات کسر رادرگروه بفرستید .درگروه سرچ کردم پیدا نکردم

———————————————-

سلام
شکل و محور کسرها?

———————————————-

عملیات ضرب وتقسیم وجمع وتفریق برای …‌‌کسربزرگتراز واحددرکوچکتر واحد ..کسرکوچکترازواحد در بزرگترازواحد ..‌کسربزرگترازواحددربزرگترازواحد ….عدد دربزرگترازواحد …بزرگترازواحددرعدد …کوچکترازواحددر عدد.عددصحیح در کوچکترازواحد و…شکل ومحور را خواهش میکنم بفرستید