سلام هنوز اعتراضی رسمی صورت نگرفته معلمین خیلی زود وفق…

سلام هنوز اعتراضی رسمی صورت نگرفته معلمین خیلی زود وفق میدن خودشون

———————————————-

چرا
توییتر
خیلی اعتراض کردن
فعلا همه چی در حد حرف

———————————————-

اعتراض تو لایو اینستا وزیر باید باشه حجم زیاد ?

———————————————-

قطعا باید همین طور باشه
باید هرکسی خبر دار شد ، بقیه را هم خبردار کنه ، همه اعتراض کنن