شیطان استعفا داد : متن استعفاى شيطان : با سلام به…

شیطان استعفا داد :

متن استعفاى شيطان :

با سلام به پروردگار متعال
از آنجايى كه انسان امروزى براى فريب دادن همديگر شايستگى بيشترى از من حقير دارند و بعضى مواقع از اينجانب سبقت مى گيرند و بنده بايد در محضر آنها شاگردى نمايم. از طرف ديگر بيم آن ميرود كه در مواردي اينجانب را نيز فريب دهند، لذا خواهشمندم با استعفاى بنده موافقت فرماييد.

با تشكر شيطان رجيم
??