ریاضیدانان با یک معادله ریاضی شگفت انگیز که به دست آورده…

ریاضیدانان با یک معادله ریاضی شگفت انگیز که به دست آورده اند نشان دادند خلق و خوی سفرهرانسانی به مکان دلخواه برای سفر .
بیایید معادله عجیب را محاسبه کنیم ..

برای پیدا کردن بهترین مکان برای سفر ، محاسبه زیر را انجام دهید.

در ذهن خود عددی بین (1 و 9) قرار دهید.

آن را با 3 ضرب کنید.

به آن 3 اضافه کنید.

آن را با 3 ضرب کنید.

درمجموع دو رقم تولید میشود . آنها را با هم جمع کنید. بهترین مکان برای رفتن وماندن است !!!

* لیست مکان ها:

1. قاهره
2. امارات
3. روسیه
4. آفریقا
5- اسپانیا
6. مراکش
7. استرالیا
8. ترکیه
9. در خانه بمانید
10. آمریکا
11. هند
12. اندونزی
13. مالزی
14. آذربایجان
15. مالدیو
16. یونان
17. الجزایر
18. نروژ
19. فرانسه
20. دانمارک

نتیجه خارق العاده بدست میاید / جالب بود نه?

———————————————-

?????خیلی مسخرس دیگه

———————————————-

بدون جمع و ضرب و یکم دقت معلوم که ۹ می شه ????

———————————————-

??

———————————————-

1139485125_338407