پایه ششم ? زنگ هنر و خلاقيت??‍? انجام نقاشي هاي سه بعدي…پایه ششم ?
زنگ هنر و خلاقيت??‍?
انجام نقاشي هاي سه بعدي
اهداف آموزشي:آشنايي با اين نوع نقاشي ها و ايجاد علاقه و انگيزه و همچنين كشف استعداد وتوانايي هاي فردي در اين زمينه???

آموزگار:سعیده بلوری
دبستان انتخاب

———————————————-

آموزش اینم داریدهمکارمحترم؟

دیدگاهتان را بنویسید