? دنیا در بُهت؛ کرونا عجیب رشد می کند! ? دراین نمودار که…

? دنیا در بُهت؛ کرونا عجیب رشد می کند!

? دراین نمودار که براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی تهیه شده، کرونا به شکل عجیبی در برخی کشورها رشد پیدا کرده است.

? @BehdashT_Tv

دیدگاهتان را بنویسید