1091242663_279864

1091242663_279864

———————————————-

دانشاموز چه سریع به جواب تقسیم رسید 😳😳😳دانشاموزای من می مونن اینجا که مطالب براشون خیلی پیچیده و سخت میاد 😐

———————————————-

فکر کنم آخرش شما شاگردان منو چشم بزنید😜

———————————————-

😂😂😂😂

پاسخی بگذارید