1091242663_279835

1091242663_279835

———————————————-

با چی این نیمدایره رو درست کرده

———————————————-

با فوم

———————————————-

فوم نبود با چیی میشه ؟

پاسخی بگذارید