1091242663_279793

1091242663_279793

———————————————-

3/5×3/4=9/20
1هکتار =۱۰۰۰۰مترمربع
۸/۲۰×۱۰۰۰۰

———————————————-

👌👌👌👌

فقط اون ۸ رو ۹ بکنید

———————————————-

متوجه نمیشم

پاسخی بگذارید