1091242663_279792

1091242663_279792

———————————————-

سلام وقت بخیر خدا قوت

۱/۳+۱/۴=۷/۱۲
پولش را خرج کرد

۱۲/۱۲-۷/۱۲=۵/۱۲
برایش باقی ماند

۵ ۶۰۰۰
—–=——
۱۲ ©=۱۴۴۰۰۰
با شکل راحت تره حل میشه

———————————————-

1/3+1/4=7/12
12/12-7/12=5/12
5 6000
—=——
12 🈯️=۱۴٬۴۰۰

———————————————-

سلام خانم ناجی
دومی هم بی زحمت لطف کنید جواب بدید 😊😊😊

———————————————-

1091242663_279798

———————————————-

ممنون بسیارسپاسگزارم

———————————————-

بسیارسپاسگزارم

———————————————-

1091242663_279805

———————————————-

اینجوری باید میشد👆👆👆

پاسخی بگذارید