1003083466_101679

1003083466_101679

———————————————-

سلام
اشتباه ست

———————————————-

1003083466_101682

———————————————-

سلام اینم درست حل شده …فقط نقطه چینها را پررنگ کن

پاسخی بگذارید