🔻 انتقادهای مهمان ادبی تلویزیون از مسئولین آموزش و پرورش…

🔻 انتقادهای مهمان ادبی تلویزیون از مسئولین آموزش و پرورش در ماجرای ویرانی خط و زبان فارسی

🔹اسماعیل امینی، استاد دانشگاه گفت: در موضوع خط، یک جریان طراحی‌شده از زبان فارسی هویت‌زدایی می‌کند. هر کس از خواندن و نوشتن عاجز باشد، بی‌سواد است، حتی اگر دو هزار تست فیزیک را در دو دقیقه بزند.

🔹به تدریج «نوشتن» را از مدارس حذف کرده‌اند. همه چیز شده تیک‌زدن. تست‌زدن ادبیات فارسی را فرستاده‌اند گوشه رینگ زیر ضربات. فکر می‌کنند فقط فیزیک و شیمی علم است و ادبیات فارسی، گل و بلبل.

✅ @khabar

پاسخی بگذارید