💬 آتیش به قبرت بباره مندلیف، یک‌ عمر ما رو گمراه کردی! 😂😂…

💬 آتیش به قبرت بباره مندلیف، یک‌ عمر ما رو گمراه کردی! 😂😂

آخوند جوادی آملی: مس مواد اصیلش نقره است، چون نتوانستند آنرا به موقع تصفیه کنند زمین آنرا فاسد کرده است شده مس!

میگن کمر مندلیف در گور رگ به رگ شده!!

مصلای هزاران میلیاردی می سازند، بودجه های میلیاردی در اختیار امام جمعه های هپروتی قرار می دهند، حوزه ها را با اتوبوس ها به مصلا می آورند و لشکری از سپاهیان را اجیر می کنند تا در اطراف مصلا امنیت امام جمعه و ملایان را تامین کنند، به صداوسیما ماموریت پخش نمازجمعه میدهند که فقط یک نماز جمعه میلیاردها هزینه در پی دارد و تمامی این مخارج از جیب مردم پرداخت میشود تا یک ملای بیسواد چنین چرندیاتی بخورد عوام دهد.

پاسخی بگذارید