💢مناظره ای توفانی و بی سابقه کیوان کثیریان در پخش زنده…

💢مناظره ای توفانی و بی سابقه کیوان کثیریان در پخش زنده شبکه خبر که الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشت و کاری کرد که مجری مجبور به قطع برنامه زنده شد! خطاب به منتقد اصولگرا که مشاور کنونی شبکه ۳ است گفت شما یک خط در وسط کشیدید، ده نمکی را سمت خود و اصغر فرهادی را مقابل خود می دانید! فرهادی فیلم مسجدی هم بسازد شما مخالفت می کنید چون در سمت شما نیست! این خط را بردارید! این خط سیاست است! شما با اصل سینما مشکل دارید! شما مشکلتان این است که خودتان را نماینده نظام می دانید!

پاسخی بگذارید