?? چارلى چاپلين میگوید: پس از كلی فقر، به ثروت وشهرت…

??
چارلى چاپلين میگوید:
پس از كلی فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.
آموخته ام كه:
باپول . . .
میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه . . .
ميتوان مقام خريد، ولى احترام نه . . .
ميتوان كتاب خريد، ولى دانش نه . . .
ميتوان دارو خريد، ولى سلامتى نه . ..
میتوان رختخواب خرید، ولی خواب راحت نه. . .
میتوان قلب را خرید، اما عشق را نه…

ارزش آدمها به دارایی نیست،
به “معرفت ” آنهاست..

@delneveshteha_ziba

دیدگاهتان را بنویسید