➕تربیت کودک ➖برچسب زدن به بچه یعنی اینکه به خاطر یک رفتار…

➕تربیت کودک

➖برچسب زدن به بچه
یعنی اینکه به خاطر یک رفتار خاص، یک خصلت رو به او نسبت بدهیم.

👈مثلا چون بچه زیاد زمین می خورد به او بگوییم «دست و پا چلفتی»
👈یا به کودکی که زیاد فراموش می کند بگوییم «حواس پرت»
👈یا برچسب های دیگر مثل «خنگ» ، «غرغرو» ، «بداخلاق» ، «خرابکار» ، «گیج» ، «شلخته» ، «شکمو» و ….

➖وقتی روی یک کودک برچسبی گذاشته می شود یعنی خودش و دیگران او را با ان مشخصه می شناسند.

➖کودک یک تصویر ذهنی از خودش بر اساس ان خصلت می سازد و احتمالا تا آخر عمر همانگونه می ماند.

➖والدین هم تلاشی برای اصلاح بچه نمی کنند، چون پذیرفته اند که کودکشان این گونه است.

➖بهتر است احساس خود را از رفتارنامناسب کودک بگوییم:

➖از اینکه به حرف من گوش نمیدی خیلی ناراحتم.
به جای اینکه به کودک برچسب بزنیم :تو «لجبازی»

پاسخی بگذارید