چه غمی تو دلمه طفلک بیچاره دلم یه دفعه دیگه باید با کوچه…

چه غمی تو دلمه طفلک بیچاره دلم
یه دفعه دیگه باید با کوچه هم خونه بشم
باید عقلمو بدم دست تو دیوونه بشم

پاسخی بگذارید