می‌خواهمت، می‌دانی اما باورت نیست فکری به جز نامهربانی در…

می‌خواهمت، می‌دانی اما باورت نیست
فکری به جز نامهربانی در سرت نیست

“دیگر” شدی هرچند، اما من همانم
آری، همان شوری که دیگر در سرت نیست

من دوستت دارم؛ تمام حرفم این است
حرفی که عمری گفتم اما باورت نیست

من آسمانی بی‌کران، روحی بلندم
باور کن این کوتاهی از بال و پرت نیست

ای کاش، از آغاز با من گفته بودی
وقتی توانِ آمدن تا آخرت نیست…

#ناصر_فیض

پاسخی بگذارید