#مهم یك پیام مهم برای مردم كوردستان ، مخصوصا سنندج…

#مهم

یك پیام مهم برای مردم كوردستان ، مخصوصا سنندج

#بە_اشتراك_بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید