لیست با ز می شود صفحه چاپ نمی اید

لیست با ز می شود صفحه چاپ نمی اید

———————————————-

قابل توجه مدیران محترم مدارس
#سناد
1) کاربران گرامی به دلیل ترافیک کاربران دریافت کارنامه تا تاریخ 26 بهمن غیر فعال می باشد.
2) کاربران گرامی در مرحله ثبت ارزشیابی اهداف ،بعد از ثبت ارزشیابی به پیغام ثبت با موفقیت انجام شد دقت نماید در صورت عدم مشاهده مجددا اقدام به ثبت نمایید.
3)کاربران گرامی به دلیل ترافیک کاربران و محدودیت های سخت افزاری بعد از چند دقیقه عدم استفاده از سامانه کاربری شما از سیستم خارج خواهد شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📝کانال مدیران و معاونان
@MADRASEFILEقابل توجه مدیران محترم مدارس
#سناد
1) کاربران گرامی به دلیل ترافیک کاربران دریافت کارنامه تا تاریخ 26 بهمن غیر فعال می باشد.
2) کاربران گرامی در مرحله ثبت ارزشیابی اهداف ،بعد از ثبت ارزشیابی به پیغام ثبت با موفقیت انجام شد دقت نماید در صورت عدم مشاهده مجددا اقدام به ثبت نمایید.
3)کاربران گرامی به دلیل ترافیک کاربران و محدودیت های سخت افزاری بعد از چند دقیقه عدم استفاده از سامانه کاربری شما از سیستم خارج خواهد شد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
📝کانال مدیران و معاونان

پاسخی بگذارید