فیلم نمایشگاه عسلهای رس بسته در اوکراین:درکشورهای اروپایی…

فیلم نمایشگاه عسلهای رس بسته در اوکراین:درکشورهای اروپایی عسل رس بسته قیمت بالایی دارند چون مطمعن هستند عسل طبیعی بوده و دیاستاز آن سالم است

@s9000m
👇🐝👇
@asaltabriz

پاسخی بگذارید