#فیلم #آموزشی #ریاضی روشهای مختلف مرتب کردن #کسرها پایه…

#فیلم #آموزشی #ریاضی
روشهای مختلف مرتب کردن #کسرها
پایه ششم #ابتدایی

👇👇
بازارمدرسه ودانشگاه
@BazarSchool

پاسخی بگذارید