سلام . ۳ دسی متر چند میلی متر است و ۸۹۵۳ کیلومتر چند دسی…

سلام . ۳ دسی متر چند میلی متر است و ۸۹۵۳ کیلومتر چند دسی متر است لطفا میشه راهنمایی کنید

———————————————-

۳=۳۰۰ میلیمتر

———————————————-

۸۹۵۳=۸۹۵۳۰۰۰۰ دسی متر

———————————————-

ممنونم🙏

———————————————-

🙏🙏🙏🙏🙏

پاسخی بگذارید