سلام یه روش تدریس برای طول ,سطح وحجم رومیشه تو گروه…

سلام یه روش تدریس برای طول ,سطح وحجم رومیشه تو گروه بفرستین که بچه ها راحت یاد بگیرن

———————————————-

بهترین روش کار عملی کردن است. نمونه کار عملی کلاسم را میفرستم که ابتدا طول، عرض وارتفاع با رنگهای متفاوت مشخص میشه، بعد اندازه گیری کرده، یاداشت می‌کنند بعد می توانند سطح وحجم را پیدا کنند در آخر در زنگ هنر یه طرح دلخواه درست کنند.

———————————————-

ممنون🙏

پاسخی بگذارید