تو کانال نمیشه سرچ کرد

تو کانال نمیشه سرچ کرد

———————————————-

چرا ؟؟

———————————————-

فقط تو گروه میشه

———————————————-

گروه هرشب پاکسازی میشه مطالب حذف میشه

———————————————-

تو کانال سرچ نمیشه

پاسخی بگذارید