این قصه بعید است که ته داشته باشد در خاطر خود خاطره…

این قصه بعید است که ته داشته باشد
در خاطر خود خاطره انباشته باشد

یا او که مرا با تو درانداخته چیزی
جز دانه‌ی غم در دلمان کاشته باشد

مانند کسی که همه زندگی‌اش را
با ساده‌دلی معجزه انگاشته باشد

طوریست که انگار کسی منظره‌ها را
از حافظه‌ی پنجره برداشته باشد

ناچارتر از گمشده‌ای در دل تاریخ
که پرچمی از دود برافراشته باشد …

#سیده_فاطمه_شیخ_الاسلام

پاسخی بگذارید