سلام بیت آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان…

سلام
بیت
آفرین جان آفرین پاک را

آنکه جان بخشید و ایمان خاک را
چند جمله است؟

———————————————-

دو جمله

———————————————-

می آموزم
آنکه به خاک جان بخشید
آنکه.. ایمان بخشید
چون پیش و پس از واو از یک نوع نیستن و قبل از واو فعل آمده واو ربط هست و دو جمله

———————————————-

ضمن سپاس

آفرین، جمله محسوب نمی شود

———————————————-

من مصراع دوم رو که فرمودید گفتم
وگرنه مصراع اول یک جمله ست هم آفرین مخصوص خداوند جان آفرین پاک است.
اینجا چون رای اختصاص آمده به نظر من خودش به تنهایی جمله حساب نمیشه

———————————————-

پس روی هم، سه جمله است

———————————————-

البته منتظرم نظر شما بزرگوار هم ببینم

———————————————-

اگر 👇👇👇

خدواند جان آفرین پاک را آفرین باد
آنکسی کە بە خاک جان و ایمان بخشید
میشه دوجمله

———————————————-

با این باز گردانی، تکلیف نقش کلمات چی میشه؟

———————————————-

حالا شما نظر بدید😉

———————————————-

من که بلد نیستم😔

———————————————-

دیگه باید،آموزش،ببینید☺️

———————————————-

به نظرتون نمی شه گفت؟؟

بر جان آفرین پاک(خدا)، آنکه به خاک(انسان) ایمان و جان بخشید، آفرین باد.

———————————————-

میشود،

———————————————-

چه می شود

———————————————-

نظرتون درسته بزرگوار
اما نظر منم اشتباه نیست

———————————————-

در مورد،
اون سوال قبل هم
زن هنرمند
که توضیحات دادید من سوالی،از،شما دارم اون فردی،که قراره در،آزمون ها پاسخ درست را مشخص،کند،از،کجا قرار است متوجه شود،طراح منظورش‌چیه
زن هنرمند،که وصفی،
یا
زنِ هنرمند
همسر یک هنرمند؟؟؟

———————————————-

طراح سوال باید گزینه ی هردومورد نیز جوابها قرار دهد

———————————————-

یعنی چگونه استاد
به نظر من پاسخ های،شما یه جور فراگیر را به شبه می اندازد

———————————————-

این سوال برای دانش آموز نبود.
برای آموزش یک نکته بود.

پاسخی بگذارید