تا گریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم/ در غمت از لاغری چون…

تا گریزان گشتی ای نیلوفری چشم از برم/ در غمت از لاغری چون شاخه نیلوفرم
چند جمله دارد

———————————————-

فکر کنم ۳ یا ۴ تا

———————————————-

منم شک دارم

———————————————-

میشه قعل و شبه جمله های مد نظرتون بگين

———————————————-

گشتی،ای نیلوفری:منادا/برم/مصراع دوم فعل حذفی

———————————————-

سلام. 4 جمله

———————————————-

🙏🙏🙏🙏🙏

———————————————-

🌺🌺🌺🌺

———————————————-

از برم يني از کنارم؟
نيلوفرم يني نیلوفر هستم
گشتی فعل
ای منادا
میشه برم رو توضیح بدين

———————————————-

منم به همین شک دارم نمی دونم فعل هست یا نه، متاسفانه معنی شعر رو پیدا نکردم

———————————————-

از برم نمیتونه فعل باش که…آخه معنی رفتن کجای شعر قرار میگیره که برم رو فعل در نظر بگیریم😭😭😭

———————————————-

دوستان جواب صحیح ۳جمله است

پاسخی بگذارید