اگر دو تا ربع دایره را به این شکل کنار هم قرار دهیم یک…

اگر دو تا ربع دایره را به این شکل کنار هم قرار دهیم یک مربع را تشکیل میده و به اندازه یک گلبرگ روی هم میافتد . این نشون میده مساحت دو تا ربع دایره (نیم دایره )به اندازه گلبرگ از مساحت مربع بیشتره

———————————————-

از روش در نظر گرفتن مثلث و ربع دایره هم میشه به این سوال پاسخ داد

———————————————-

سپاسگزارم لطف کردید??

دیدگاهتان را بنویسید