نیروی مقاومت هوا یا آب چیست؟ نیروی مقاومت هوا یا آب…

نیروی مقاومت هوا یا آب چیست؟

در این نوشته تعاریف گوناگونی که از نیروی مقاومت هوا یا آب وجود دارد را بررسی خواهیم کرد.

نیروی-مقاومت-هوا
تشریح نیروی مقاومت هوا

تعریف اول نیروی مقاومت

نیروی مقاومت هوا یا آب نوعی اصطکاک است. زمانی که جسمی در آب یا هوا حرکت کند، تماسی بین سطح آن و مولکول های هوا یا آب ایجاد می شود که نیروی مقاومت هوا یا آب را ایجاد می کند.

میزان نیروی مقاومت هوا یا آب به شکل جسم و سرعت حرکت آن بستگی دارد.

هر چه جسمی در هوا یا آب سریع تر حرکت کند، نیروی مقاومت بیشتر و هر چه نوک تیز تر باشد، مقاومت هوا یا آب کمتر خواهد بود.

به همین دلیل در طراحی قایق یا کشتی، جلوی آن را نوک تیز می سازند.

تعریف دوم نیروی مقاومت

هنگامی که جسمی با سرعت در آب یا هوا حرکت می‌کند، نیرویی به آن وارد می‌شود. این نیرو خلاف جهت حرکت جسم است و مقدارش تابعی از سرعت جسم است.

گالیله معتقد بود در صورت نبودن مقاومت هوا یک پر سبک و یک تکه سرب سنگین با سرعت برابر سقوط می کنند.

تعریف سوم نیروی مقاومت

هوا همیشه بر هر چیز متحرک ، فشار و نیرو وارد می کند و این نیرو به نام مقاومت هوا یا نیروی پسا نامیده می شود. بنابراین برای اینکه اجسام به راحتی بتوانند در هوا حرکت کنند باید شکل آن ها را طوری طراحی کنند تا نیروی مقاومت هوای وارد بر آن ها بهکم ترین مقدار ممکن برسد.

به هواپیمای در حال حرکت علاوه بر نیروی رانشی ، نیروی گرانشی ، نیروی بالابریونیروی مقاومت هوا نیز وارد می شود و به عنوان نیروی مقاوم عمل می کند.

برای آن که اجسام بتوانند در هوا راحت تر حرکت کنند و نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا کم تر شود آن ها را آیرودینامیکمی سازند.

نیروی مقاومت هوا همیشه در خلاف جهت سرعت جسم به آن وارد می‌شود. به عبارتی این نیرو همیشه می‌خواهد از سرعت جسم کم کند. (چه نیروی خسیسی!) یعنی اگر جسمی را در هوا به سمت بالا پرتاب کنیم تا زمانی که به سمت بالا حرکت می‌کند و هنوز به نقطه اوج نرسیده نیروی مقاومت هوا به سمت پایین به آن وارد می‌شود. اما تا جسم به نقطه اوج رسید و حرکت به سمت پایین را شروع کرد (به سمت پایین سرعت گرفت) نیروی مقاومت هوا درست برعکس دفعه قبل به سمت بالا به آن وارد می‌شود.

تعریف چهارم نیروی مقاومت

وقتی جسمی در هوا حرکت می کند، بر آن نيروی مقاومی وارد می شود که اصطلاحاً به آن نيروی مقاومت هوا می گويند.

دیدگاهتان را بنویسید