1091242663_270145

1091242663_270145

———————————————-

ببینید به این شکل میشه ولی تا ۱۰۱/۱۰۰ ادامه پیدا میکنه بعد پاسخش میشه
۱۰۱/۲ = ۵۰ ۱/۲

———————————————-

استاد لطفراهنماییم کنید

———————————————-

چه راهنمایی؟

دیدگاهتان را بنویسید